Kaunter Pendaftaran Pesakit

Kaunter Pendaftaran sebelum pesakit mendapatkan rawatan,